Buďte řádný hospodář. Katastr hlídáme za vás, takže vy se můžete starat o svůj dům a společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Dozvíte se o úpadku vlastníků a exekucích členů na jednotkách z katastru nemovitostí. Neunikne vám žádný převod a změna vlastníka. Na schůzi budete mít vždy perfektní přehled a můžete tak hospodařit skutečně řádně.

2 000+ spokojených uživatelů
 
25 000+ změn v katastru
každoročně oznámíme uživatelům
25 let se věnujeme katastru
 

Proč strážit katastr

Občanský zákoník zcela změnil význam katastru nemovitostí, ve kterém jsou zapsáni vlastníci domů, bytů i pozemků. Důkazem vlastnictví nemovitosti je bez dalšího jen zápis v katastru nemovitostí.


Více...

Jan Roztomilý, předseda výboru
Společenství domu Breitcetlova čp. 876-880 (114 bytových jednotek) Breitcetlova 880, 19800 Praha 14

Se službou Strážce katastru jsem velice spokojen, používám ji k hlídání změn vlastníků jednotlivých bytových jednotek.

Jindřich Kupec
vedoucí správy domů, Cheb

Strážce katastru používáme k hlídání domů a bytů vlastníků při správě domů v rámci podnikání. Je to velmi dobrá aplikace, která zasílá reporty podle výběru a již jsme 1x zachytili změnu, o které nevěděl statutární orgán. Po okamžité vzájemné telefonické konzultaci byl stav prověřen a potvrdilo se, že majitel byt převedl na jinou osobu. Následně jsme se dozvěděli z jiného domu o změně – prodeji bytu. Ve směru hlídání nemovitostí je Strážce katastru velmi dobrý a nenahraditelný. Doporučujeme využívat. Dá se říci, že zde platí „za málo peněz, hodně muziky“. Našim zákazníkům – vlastníkům – tak poskytujeme nadstandardní služby.

Ing. Martin H.
Praha

S aplikací Strážce katastru jsem plně spokojen. Její prvotní nastavení a registrace je jednoduchá a přehledná. Rovněž celá vlastní aplikace je logicky a přehledně členěná. Musím ocenit i váš profesionální přístup k zákazníkům. Kontaktoval jsem vás ohledně nějakých dotazů. Vaše odpověď byla vždy rychlá a detailní. Musím říci, že díky vaší aplikaci je člověk přece jenom klidnější ohledně svých nemovitostí.


Buďte řádný hospodář jak to vyžaduje zákon.

Občanský zákoník na vás v § 159 klade požadavky řádného hospodáře (kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí; má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen). Mít přehled o změnách v katastru vám pomůže tuto povinnost plnit. Nechejte pečlivé hlídání katastru na nás.


Neunikne vám změna vlastníka, insolvence, exekuce.

Máte vždy aktuální přehled o převodech ve vašem SVJ. Upozorníme na insolvence i návrhy na exekuce zapsané na jednotky do katastru. Na každou schůzi budete mít vždy aktuální přehled o vlastnících pro prezenční listinu.


Vyhněte se škodě, za kterou byste mohl být odpovědný.

V případě insolvencí a exekucí vlastníků v SVJ musíte včas činit patřičné kroky. Výbor do insolvenčního řízení přihlašuje pohledávky a stará se o to, aby dluh vlastníka vůči SVJ byl uhrazen. To může samozřejmě učinit jen výbor, který je o insolvenci vlastníka informován. V případě nevymáhání splacení dluhu vzniká SVJ škoda, která může být nárokována vůči nekonajícím členům výboru.